skoljobb.se

Nyheter

Nya ämnesplaner för gymnasieskolan

Hösten 2011 införs nya ämnesplaner för gymnasieskolan. Exempelvis ska det fokuseras mer på arbetsmiljö.

Hösten 2011 införs nya ämnesplaner för gymnasieskolan. Exempelvis ska det fokuseras mer på arbetsmiljö.

En av förändringarna till hösten är att den obligatoriska arbetsmiljökursen försvinner på yrkesprogrammen och istället kommer att integreras i övriga kurser.

Prevent, som utvecklar läromedel inom arbetsmiljö och säkerhet, kommer att som en följd vidareutveckla sitt läromedel ”Fokus på arbetsmiljö och säkerhet”.

– Vi är måna om att få fram ett material som fungerar för alla lärare oavsett vilken kunskapsnivå de har vad gäller arbetsmiljöfrågor. Materialet ska vara tydligt och enkelt att undervisa utifrån, säger Camilla Enocksson, projektledare på Prevent.

Prevents material ”Fokus på arbetsmiljö och säkerhet” används idag hos många yrkesinriktade gymnasieprogrammen och har fått gott betyg av lärarna. Materialet vidareutvecklas nu för att passa de nya förutsättningarna där arbetsmiljöämnet blir en del av andra kurser på yrkesprogrammen.

Det nya materialet består av en bok och en webbsida. Webbsidan innehåller bland annat reportage som har anpassats till respektive yrkesprogram och artiklar om ämnen som stress, hot och våld och buller. Till reportagen och artiklarna finns uppgifter att arbeta vidare med för eleverna.

– Tanken med reportagen och artiklarna är att de ska lyfta fram ämnet på ett naturligt sätt så att eleverna blir intresserade och lär sig mer om arbetsmiljön på sina kommande arbetsplatser, säger Camilla Enocksson.

Hon poängterar vikten av att medvetenheten om arbetsmiljöfrågor grundläggs i ett tidigt skede.

– Många av yrkesprogrammen leder till riskfyllda yrken där olyckor och ibland även dödsfall inträffar. Ju tidigare insatt man är i arbetsmiljöfrågorna desto större är chansen att undvika framtida olyckor, säger Camilla Enocksson.