skoljobb.se

Nyheter

Nya böter för Lundsbergs

Elever utsätts fortfarande för kränkande behandling. Nu hotas skolan av vite på en halv miljon kronor om inte bristerna åtgärdas.

Elever utsätts fortfarande för kränkande behandling. Nu hotas skolan av vite på en halv miljon kronor om inte bristerna åtgärdas.

Enligt Skoinspektionen finns bristerna framför allt på skolans elevhem. Myndigheten anser att bristerna är av "allvarlig karaktär" och de har pågått under en längre tid, trots tidigare kritik från Skolinspektionen. Om inte bristerna åtgärdas före den 1 februari 2013 ska skolan betala ett vite på 500 000 kronor.