skoljobb.se

Nyheter

Nytt gymnasieförbund mellan Trollhättan och Vänersborg

Från kommande årsskifte kommer det nybildade gymnasieförbundet, kallat Kunskapsförbundet Väst, att påbörja verksamheten.

Från kommande årsskifte kommer det nybildade gymnasieförbundet, kallat Kunskapsförbundet Väst, att påbörja verksamheten.

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska inkluderas i förbundet, totalt finns i dag runt 3 300 elever i de kommunala gymnasieskolorna i området.

Elevantalet beräknas minska med cirka 30 procent i de kommunala skolorna samtidigt som antalet elever i friskolorna beräknas öka något. Den politiska majoriteten räknar med att det nya gymnasieförbundet möta de förändringarna bättre.

I Trollhättan berörs cirka 330 anställda och i Vänersborg 190. Samtliga kommer att erbjudas jobb i den nya organisationen.

Beslutet är genomklubbat i Trollhättan och gäller under förutsättning att Vänersborgs kommun fattar liknande beslut.