skoljobb.se

Nyheter

Otraditionella val innebär sämre resultat

Elever som väljer könsmässigt otraditionellt till gymnasiet byter program oftare, får mer sällan slutbetyg, har sämre studieresultat och blir oftare arbetslösa än andra elever. Det visar statistik från Skolverket.

Elever som väljer könsmässigt otraditionellt till gymnasiet byter program oftare, får mer sällan slutbetyg, har sämre studieresultat och blir oftare arbetslösa än andra elever. Det visar statistik från Skolverket.

— flickor har bättre betyg på alla program än just pojkprogrammen. Och pojkarna har sämre på omvårdnad och barn- och fritid, säger Sven Sundin, utbildningsråd på Skolverket.
Han avråder därmed att uppmuntra elever som är osäkra att söka till de program som traditionellt domineras av det motsatta könet.