skoljobb.se

Nyheter

Proven blir anonyma i Uppsala

Uppsala kommun planerar att proven ska bli anonyma inom gymnasieskolan. Det kommer både gälla nationella prov och övriga prov. Idag väntas ett beslut ta från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Uppsala kommun planerar att proven ska bli anonyma inom gymnasieskolan. Det kommer både gälla nationella prov och övriga prov. Idag väntas ett beslut ta från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

- Eleven kan lämna proven och veta att det inte är ens namn, bakgrund eller relationen till läraren som påverkar provresultatet, säger nämndens ordförande Folkpartiets Mohamad Hassan till Ekot.

Mohamad Hassan säger att målet är ett rättvisare betyg och han hoppas på positiva reaktioner från skolor och myndigheter.