skoljobb.se

Nyheter

S vill satsa 200 miljoner kronor

200 miljoner kronor vill Socialdemokraterna satsa på de 50 skolor i landet där endast hälften av eleverna uppnår behörighet till gymnasiets nationella program.

200 miljoner kronor vill Socialdemokraterna satsa på de 50 skolor i landet där endast hälften av eleverna uppnår behörighet till gymnasiets nationella program.

Nyligen presenterade regeringen en prestationsbaserad satsning på 15 stadsdelar i nio kommuner med syfte att minska segregationen. Ibrahim Baylan vill se en extra satsning på de 50 skolor som har de svåraste utmaningarna när det gäller att öka andelen behöriga till gymnasiet, skriver han ien debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ibrahim Baylan föreslår att Skolverket ska ges i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor till de 50 skolorna. Pengarna ska användas till att på sikt förändra skolan genom att utveckla undervisningen och arbetssätt.