skoljobb.se

Nyheter

Skolpersonal frias

Våren 2010 sågade en elev vid Kalix naturbruksgymnasium av sig två fingrar när han och två klasskamrater använde en kapsåg.

Våren 2010 sågade en elev vid Kalix naturbruksgymnasium av sig två fingrar när han och två klasskamrater använde en kapsåg.

Enligt Haparanda tingsrätt är det inte rektorn och läraren som bar ansvaret. De båda åtalades för arbetsmiljöbrott, bland annat eftersom det saknades skriftliga instruktioner på svenska. Rätten anser att olyckan berodde på att eleverna inte följt de muntliga instruktionerna, skriver tidningen Arbetarskydds nätupplaga.

Läs även: