skoljobb.se

Nyheter

Svensk matteundervisning håller inte måttet

En ny rapport från Sveriges ingenjörer visar att närmare en fjärdedel av förbundets studentmedlemmar anser att de inte har fått med sig tillräcklig kunskap från gymnasiet

En ny rapport från Sveriges ingenjörer visar att närmare en fjärdedel av förbundets studentmedlemmar anser att de inte har fått med sig tillräcklig kunskap från gymnasiet. Av dem var en klar majoritet mest missnöjd med matten.

Rapporten från Sveriges ingenjörer något som redan visat sig i internationella studier och mätningar – elever som går vidare till högskola eller universitet saknar kunskap för att klara av studierna.
En förklaring till att eleverna fortfarande inte lär sig tillräckligt med matematik tror Sveriges ingenjörer är att undervisningen inte hängt med i utvecklingen. Matteböckerna uppdaterades i många fall senast för 30 år. Matematiken ses dessutom som svår överlag av eleverna – Det krävs en rejäl uppryckning i hela ungdomsskolan av den moderna mattedidaktiken. Ungdomar i dag kräver mer relevans av det man tar till sig, säger Peter Larsson.

Av den fjärdedel av eleverna som ansåg att kunskaperna inte räckte till var de flesta missnöjda med matematiken. Enligt rapporten upplevde kvinnorna att de hade bättre förkunskaper än männen i alla ämnen utom engelska.