skoljobb.se

Nyheter

Ytterligare kritik mot John Bauer

Skolinspektionen är nu färdig med den största koncerngranskningen någonsin och utfallet är hårt.
Friskolekoncernen John Bauer får sådan hård kritik att skoltillståndet kan dras in.

Skolinspektionen är nu färdig med den största koncerngranskningen någonsin och utfallet är hårt.
Friskolekoncernen John Bauer får sådan hård kritik att skoltillståndet kan dras in.

Granskningen gällde 18 stycken John Bauer-skolor samtliga får hård kritik för en eller flera punkter.
SVT kan även rapportera att hälften av skolornas elever får underkänt i matematik B-kursen, som är obligatorisk för alla elever.
Nästan en tredjedel står utan högskolebehörighet efter examen från skolorna.