skoljobb.se

Nyheter

50 000 kronor i skadestånd

Göteborgs stad ska betala 50.000 kronor i skadestånd till en elev som mobbades under tre terminer, enligt en dom i Hovrätten för västra Sverige.

Göteborgs stad ska betala 50.000 kronor i skadestånd till en elev som mobbades under tre terminer, enligt en dom i Hovrätten för västra Sverige.

Eleven får 30 000 kronor mer än vad tingsrätten beslutade.  Barn- och elevombudet (BEO) överklagade tingsrättens dom och yrkade att skadeståndet borde bli 150 000 kronor.