skoljobb.se

Nyheter

Trelleborg begär 67 miljoner till skolan 2013

Trelleborgs utbildningsnämnd hoppas på 67 miljoner extra till kommunens skolväsende.

 Bildningsnämnden i Trelleborgvill höja kvalitén i skolan och förskolan och räknar med att 67 miljoner kommer att behövas.
Bland annat så ska detta räcka till löneökningar och kvalitetsutveckling.

Det finns ett klart program som ska följas för att nå målen och höja kvalitén 2013.
I budgetskrivelsen för 2013 uppgår den sammanlagda kostnaden till 67 miljoner kronor. Cirka 27 miljoner berör löneökningar, kompensation för en allmän prisökning och hyror.

– Jag är måttligt optimistisk. De tongångar vi hör är att många tycker att skolan är viktig, säger han. Säger Lars Mikkelä (M), ordförande i bildningsnämnden till Trelleborgs Allehanda, hoppfull om att få förslaget beviljat

Av de pengar som bildningsnämnden vill ha renodlade förbättringsåtgärder ingår fyra miljoner till vidareutbildning av personalen. Tanken är att satsa på de lärare som verkligen vill vidareutbilda sig och skjuta till extrapengar för att höja lönerna. Och samtidigt arbeta för att ta adjö av personal som inte har samma ambitioner.

– Lärarna betyder otroligt mycket för elevernas utveckling. Om man har pedagoger som inte engagerar sig på rätt sätt så måste man hitta något annat för deras del, säger Lars Mikkelä.

Redan nu står det dock klart att bildningsnämnden inte kommer att få igenom alla sina önskemål. Kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) säger att kommunstyrelsen kommer att kompensera löneökningar och prisökningar, men efter det finns bara 20 miljoner kronor kvar att fördela till satsningar i kommunens resterande satsningar.

– Det är självklart att vi inte kan ta hänsyn till allt. Vi får ha en dialog med bildningsnämnden om vilka åtgärder som är av störst vikt och vilka som vi kan lägga i en plan som gäller på längre sikt, säger han.

 Här hittar du vår databas över lediga skoljobb i Skåne

Relaterade artiklar: