skoljobb.se

Nyheter

260 miljoner ska satsas på forskning om barns psykiska hälsa

Satsningen är ett samarbete mellan FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA. En långsiktig satsning inom inom området barns och ungdomars psykiska hälsa.

Satsningen är ett samarbete mellan FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA. En långsiktig satsning inom inom området barns och ungdomars psykiska hälsa.

Man ska bland annat studera metoder för att förebygga psykisk ohälsa i förskola och skola, hjärnans tidiga utveckling och specifika problem som till exempel autism.

– Målet med satsningen är att åstadkomma nyskapande och högkvalitativ forskning inom ett samhälleligt viktigt område. Breda samarbeten mellan forskargrupper och discipliner är ett led i denna ambition säger Erland Hjelmquist, huvudsekretare, FAS i ett pressmeddelande.