skoljobb.se

Nyheter

167 miljoner till kultursektorn

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar 167 miljoner kronor i statsbidrag för utbildningar inom kultursektorn.

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar 167 miljoner kronor i statsbidrag för utbildningar inom kultursektorn.

Dessa utbildningar har som främsta syfte att förbereda för högre konstnärliga utbildningar, leda till ett yrke inom ett kulturellt område eller bevara ett kulturvarv. Det är glädjande att vi har kunnat bevilja statsbidrag till dessa utbildningar som också är av särskilt nationellt intresse säger generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan.