skoljobb.se

Nyheter

Alla riksinternatskolor ska granskas

Skolinspektionen ska granska landets alla riksinternatskolor. Lundberg, Grennaskolan och Sigtuna humanistiska läroverk ska granskas efter anmälningar om misshandel och trakasserier på de två första.

Skolinspektionen ska granska landets alla riksinternatskolor. Lundberg, Grennaskolan och Sigtuna humanistiska läroverk ska granskas efter anmälningar om misshandel och trakasserier på de två första.

Flera anmälningar har kommit till Skolinspektionen om våld och hot på skolorna Lundberg och Grennaskola.

Skolinspektionen synar även den tredje skolan, Sigtuna humanistiska läroverk, dock utan att ha indikationer på att våld förekommit.