skoljobb.se

Nyheter

Allbo lärcenter ska spara miljoner

Allbo lärcenter i Alvesta ska spara 6,3 miljoner kronor. Besparingarna kan drabba personalen hårt.

Allbo lärcenter i Alvesta ska spara 6,3 miljoner kronor. Besparingarna kan drabba personalen hårt.

12-13 tjänster kan försvinna från lärcentret och yrkeshögskoleutbildningarna bantas, det är resultatet av indraget statsbidrag och budgetåtstramningar.