skoljobb.se

Nyheter

Allt fler tar inga studielån

90 procent av Sverige studenter år 1988 tog studielån. Idag ligger siffran på 66,9 procent skriver Borås Tidning.

90 procent av Sverige studenter år 1988 tog studielån. Idag ligger siffran på 66,9 procent skriver Borås Tidning.

Vid årsskiftet höjdes studiemedlet för tredje året i rad. Trots det anser sju av tio av de 4 000 tillfrågade studenterna att ekonomin inte går ihop.

CSN tror att det minskade lånandet har att göra med de nya bestämmelser kring lånen som infördes 2001, där återbetalningsreglerna ändrades.

Läs även: