skoljobb.se

Nyheter

Anmälningar ökar hos Skolinspektionen

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet meddelar att antalet anmälningar mot skolor ökar.

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet meddelar att antalet anmälningar mot skolor ökar.

I fjol gjorde elever, föräldrar och andra berörda 2 651 anmälningar, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.

De vanligaste anmälningar är kränkande behandlingar. . Den typ av anmälningar som ökade mest rörde otillräckligt stöd i skolarbetet.