skoljobb.se

Nyheter

Antal utredningar ökar

Antalet autism- och ADHD diagnoser bland barn har ökat de senaste åren. Experter tycker att skolan måste bli bättre på att anpassa undervisningen efter varje barns behov.

Antalet autism- och ADHD diagnoser bland barn har ökat de senaste åren. Experter tycker att skolan måste bli bättre på att anpassa undervisningen efter varje barns behov.

En elev ska inte behöva ha en diagnos för att få rätt stöd säger Ann-Christin Pinola. Rektor på Gustav Adolfskolan i Alingsås.

Med stora klasser och otydliga strukturer gör det svårt för barn med neuropsykiska svårigheter. . Det moderna sättet att jobba i skolan ställer till det för många elever.

I Stockholms län har antalet utredningar av ADHD och autism ökat med över femtio procent på två år. Att kunskapen om olika diagnoser har ökat är en förklaring. En annan är att möjligheterna att få en neuropsykiatrisk utredning ökat.

Anna Lundh menar att en annan förklaring är att skolan har förändrats och ställer nya krav på sina elever. Det gör att även barn med lindriga inlärningssvårigheter riskerar att utveckla symptom.