skoljobb.se

Nyheter

Arbetsbördan har ökat för lärarna

Läraryrket har blivit tuffare. Flera lärare säger att de utsatts för hot och våld och nio av tio upplever att arbetsbördan ökat

Läraryrket har blivit tuffare. Flera lärare säger att de utsatts för hot och våld och nio av tio upplever att arbetsbördan ökat.

En undersökning från Lärarnas Riksförbund svarade nio av tio lärare att de administrativa uppgifterna har öka de senaste fem åren. Mer dokumentation av nationella prov och individuella utvecklingsplaner är orsaken.

– När staten försöker göra någonting följer inte kommunerna och friskolorna upp med resurser och tid, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Avdelningschefen på Sverige kommuner och landsting, Agneta Jöhnk säger att hon tycker det är bekymmersamt med signalerna om ökat arbetsbörda för lärarna.

Rapporten visar också att 16 procent av lärarna utsatts för hot, en ökning från 11 procent år 2003. Andelen som utsatts för våld har ökat från 3 till 7 procent under samma period.