skoljobb.se

Nyheter

Arbetsmiljön hos friskolor ska ses över

Arbetsgivarföreningen KFO ska tillsammans med Lärarförbundet och fyra andra fack starta en arbetsmiljökommitté för förskolor, fritidshem och friskolor

Friskolornas arbetsmiljö ska ses över. Arbetsgivarföreningen KFO ska tillsammans med Lärarförbundet och fyra andra fack starta en arbetsmiljökommitté för förskolor, fritidshem och friskolor.

- Vi visar att vi vill ta arbetsmiljöarbetet på allvar säger Erik Hallsenius, ombudsman på Lärarförbundet.

Arbetsmiljökommittén ska följa arbetsmiljöutvecklingen, ta fram material för det lokala arbetsmiljöarbete och ta egna initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt.