skoljobb.se

Nyheter

Åsele tvingas till åtstramningar

Åsele kommun har överskridit sin budget och måste därför genomföra kraftiga besparingar. Det handlar om åtta miljoner kronor över två år.

Åsele kommun har överskridit sin budget och måste därför genomföra kraftiga besparingar. Det handlar om åtta miljoner kronor över två år.

Hur man ska gå till väga för att genomföra åtstramningarna kan kommunfullmäktige inte enas kring.