skoljobb.se

Nyheter

Bankerna vill in i skolan.

Landets storbanker köar för att komma in o skolornas klassrum och vill undervisa i vardagsekonomi.

Landets storbanker köar för att komma in o skolornas klassrum och vill undervisa i vardagsekonomi.

Flera banker vill ut i svenska skolor och undervisa vardagsekonomi.

  Syftet är inte att marknadsföra banken, utbildningen är helt neutral. Men jag tror att det här gagnar alla banker, berättar Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Skolverket har inga synpunkter på detta.

- Det finns inga hinder för att externa företag att undervisa i skolan. Det är formerna som avgör säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsrådet.