skoljobb.se

Nyheter

Barn- elevombudet kräver skadestånd på 15 000 kr

En elev blev upplyft i nacken av en lärare, nu kräver Barn- och elevombudet skadestånd från Uppsala kommun.

Uppsala kommun kritiseras av Barn- och elevombudet efter att en elev blivit upplyft i nacken va lärare på Hågadalsskolan.

Skolan tycker att eleven har blivit utsatt för kränkning och Barn- elevombudet kräver ett skadestånd på 15 000 kr. Det här fallet har tidigare varit upp i tingsrätten där läraren friades.