skoljobb.se

Nyheter

Barn lär sig med hjälp av applikationer

Sollentuna Kommun väckte stort uppseende då de utlovade iPads till alla skolelever i kommunen, även lågstadie-elever, men nu börjar allt fler skolor använda sig av appar i undervisningen

Sollentuna Kommun väckte stort uppseende då de utlovade iPads till alla skolelever i kommunen, även lågstadie-elever, men nu börjar allt fler skolor använda sig av appar i undervisningen

Det är främst spel för matematik och språk som är aktuella, något som lyfts fram av DN är att det har ökat lärandet hos eleverna genom att bland annat öka deras nyfikenhet.