skoljobb.se

Nyheter

Barn med dyslexi får vänta länge på hjälp

Dyslexi och skrivsvårigheter är allt mer vanligt, men det kan dröja länge innan de drabbade får hjälp i skolan

Dyslexi och skrivsvårigheter är allt mer vanligt, men det kan dröja länge innan de drabbade får hjälp i skolan.

Skolinspektionens senaste granskning visar att det finns stora brister på de flesta skolorna, både att hjälpa eleven och att upptäcka att eleven har dyslexi.

Idag är det slumpen som avgör vilken hjälp eleverna får och det är så orättvist säger Inger Råleius, rådgivare på Dyslexiförbundet.

Denna vecka uppmärksammas dyslexi i hela Europa.