skoljobb.se

Nyheter

BEO vill att Jönköpings kommun betalar skadestånd

Läraren hindrade en elev från att gå hem genom att lägga ner honom på golvet och sedan låsa in eleven i ett rum i ungefär 40 minuter.

30 000 kronor, det vill BEO att Jönköpings kommun betalar till en elev.

Våren 2009 ifrågasatte eleven skolan regler om mobiltelefoner och bestämde sig för gå hem från skolan. Läraren hindrade honom genom att lägga ner honom på golvet och sedan låsa in eleven i ett rum i ungefär 40 minuter.

Nu vill Barn- och elevombudsmannen att kommunen betalar 30 000 kronor i skadestånd rapporterar Sverige Radio.