skoljobb.se

Nyheter

Betygsgapet växer i Gävle

Skolorna i Gävle blir alltmer ojämna, i dag har kommunen bland de största betygs¬gapen i landet.

Skolorna i Gävle blir alltmer ojämna, i dag har kommunen bland de största betygsgapen i landet.

Alla elever, oavsett var de bor eller vilken klass de tillhör, har rätt till en bra och stimulerande undervisning i alla skolämnen, det är något Gävle kommun håller fast vid.
Ändå fortsätter resultatskillnaderna mellan grundskolorna att växa.

År 2011 skiljde i snitt 90 meritpoäng per elev mellan den ”bästa” och ”sämsta” skolan.