skoljobb.se

Nyheter

Bra resultat trots dåliga förutsättningar

Tre av tio elever som kommer från hem med sämre förutsättningar blir ändå högpresterande.

Tre av tio elever som kommer från hem med sämre förutsättningar blir ändå högpresterande. Det är den genomsnittliga siffran för OECD-länderna. Sverige ligger under snittet visar en rapport.

Skillnaderna mellan de olika OECD-länderna är dock stor. Sverige ligger något under genomsnittet. Andelen högpresterande från hem med sämre förutsättningar ligger på 25 procent. Högst ligger Shanghai och Hong Kong med med 75 respektive 72 procent. Finland ligger på 45 procent. I Kirgizistan blir inte ens 1 procent av dessa elever högpresterande.

Det som utmärker de högpresterande eleverna jämfört med de lågpresterande från samma typ av hem är att de högpresterande är närvarande och följer undervisningen på lektionerna i skolan i mycket högre utsträckning, skriver rapportförfattarna.

Det verkar också som att elevens egna inre motivation och självförtroende har stor betydelse för resultaten. De högpresterande eleverna hade ett bättre självförtroende och en större motivation än de lågpresterande från samma typ av miljö.