skoljobb.se

Nyheter

Brist på kritik i många av landet skolor

Den interna diskussionen mellan lärare och skolledning är allt som oftast icke-existerande som följd av rädsla för repressalier. Och i många fall beror det på ledarskapet.

Den interna diskussionen mellan lärare och skolledning är allt som oftast icke-existerande som följd av rädsla för repressalier. Och i många fall beror det på ledarskapet.
Det avslöjas i en studie som gjorts vid Göteborgs universitet.