skoljobb.se

Nyheter

Dålig undervisning för fångar

Skolinspektion tycker att fångarna får för dålig utbildning efter att ha tittat på undervisningen vid anstalter i Region Öst.

Skolinspektion tycker att fångarna får för dålig utbildning efter att ha tittat på undervisningen vid anstalter i Region Öst.

Flera åtgärder behöver genomföras för att undervisningen ska bli mer anpassad efter den person som studerar.

Senast i augusti vill Skolinspektionen höra vilka åtgärder som kriminalvården tänker göra för att få bort de brister som finns. 

Läs även: