skoljobb.se

Nyheter

Dans är lika viktigt som matte

Dans borde ingå i alla årskurser. Det tycker Rebecka Bobäck, nyutexaminerad danspedagog för barn.

Dans borde få ta mer plats i skolan. Barn som får uttrycka sig med kroppen ökar sin självkänsla och får mer respekt för andra. Det menar Rebecka Bobäck, nyutexaminerad danspedagog för barn.

– Dans är lika viktigt som matte. Det borde ingå i alla årskurser, säger hon.

Många barn kan inte uttrycka sig tillräckligt genom talet, de kommer bättre i kontakt med och förmedlar sina känslor och tankar via kroppen.

– Vi har ju en kropp och självklart ska vi använda den. Men i dag är det nästan som vi glömt bort det, säger Rebecka Bobäck.

Hon säger att barnen, genom att använda sin kreativitet och fantasi, får en känsla av att de duger, att det inte finns några rätt och fel. De utvecklas då till självständiga personer som vågar och är orädda för att testa sig fram.

Rebecka Bobäck påpekar även att dans ökar respekt för andra människor.

– Både den fysiska närheten och att ta del av sådant som andra skapat gör att man får en respekt för sig själv och andra människor. Man lär sig att ta hänsyn och samarbeta.

Rebecka tycker att dans är lika viktigt som matte och alla andra ämnen.  Hon menar främst på grund av kreativiteten som dansen ger eleverna. 

– Skolan glömmer bort att kreativitet efterfrågas i samhället. Företag vill ha personer med nya idéer. Det pratas mycket om entreprenörskap men i skolan är allt uppbyggt utefter ramar som ska följas. Man lär sig att det bara finns en väg att gå.

– Jag undrar hur barn som efter läxförhör efter läxförhör får svaret på varje fråga markerat med ”fel”, ska hitta lust att lära? Vi måste vänta in vissa barn och leda dem i rätt riktning så de blir intresserade. Och vi måste inse att det finns andra sätt än de traditionella att göra det på, säger Rebecka Bobäck till Skolvärlden.