skoljobb.se

Nyheter

Drogpolicy kritiseras av Skolinspektionen

Drogpolicy kritiseras då ett gymnasium tidigare i år drogtestat elever utan samtycke.

""Drogtester av omyndiga elever får aldrig genomföras utan såväl elevens som vårdnadshavarens medgivande vid varje testtillfälle."" Det slår Skolinspektionen fast.

Baggium Utbildning AB, huvudman för Landskrona praktiska gymnasium, drogtestade tidigare i år tre elever utan samtycke. Skolinspektionen kritiserar huvudmannen och fastslår att drogtester av omyndiga elever aldrig får genomföras utan såväl elevens som vårdnadshavarens medgivande vid varje testtillfälle.

Skolans drogpolicy anmärks samtidigt på flera punkter. Skolinspektionen understryker att det måste framgå att man tillämpar drogtester på skolan redan vid ansökan och att en anmälan till socialnämnden ska göras direkt vid misstanke om att en elev använder droger.