skoljobb.se

Nyheter

Elever får mindre stöd i matematik

Den svenska mattekunskapen har försämrats de senaste åren. Enligt en doktorsavhandling från Göteborgs universitet så kan det bero på att eleverna fått större eget ansvar och mindre stöd av lärarna

Den svenska mattekunskapen har försämrats de senaste åren. Enligt en doktorsavhandling från Göteborgs universitet så kan det bero på att eleverna fått större eget ansvar och mindre stöd av lärarna.

– Ju mer ansvar en elev får ta själv för sitt lärande, desto lägre visar sig resultatet vara säger Åsa Hansson, doktorand i matematikdidaktik.

Hon hävdar att den nedåtgående trenden för kunskaperna i matematik hänger ihop med att skolundervisningen under 90-talet inriktades mot mer självständigt arbete.