skoljobb.se

Nyheter

Elever försvarar Lundbergskolan

Flera anmälningar har gjorts och polisen har inlett en förundersökning om misshandel och olaga hot och tvång. Skolans nuvarande elever tillbakavisar anklagelserna.

Flera anmälningar har gjorts och polisen har inlett en förundersökning om misshandel och olaga hot och tvång. Skolans nuvarande elever tillbakavisar anklagelserna.

”Absolut finns det ett regelsystem, men det är inte dåligt”

- Jag har studerat här i fyra år och jag känner inte till att misshandel och olaga hot skulle ha förekommit säger en av eleverna.

”Kamratuppfostran” har förekommit på skolan bekräftar eleverna. Men de ser bara som positivt.

– Det är inget dåligt med att det finns ett visst regelsystem, säger en annan elev.