skoljobb.se

Nyheter

Elever har rätt till det stöd de behöver

Pengarna sätter inte stopp för det stöd eleven behöver

Elever har rätt till det antal timmar stöd som de behöver.

Vid en händelse minskade antal timmar stöd för en elev eftersom inte skolan hade pengar så att det räckte. Efter att föräldrar hört med Skolväsendets överklagandenämnd fick de rätt till att få tillbaka de timmar skolan dragit in. ”Om elevens stödbehov är utrett ska det stödet som behövs utgå”, säger Anders Heiborn, direktör och ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd.