skoljobb.se

Nyheter

Elever med extra stöd får inte gå ut över annat

Elever med särskilda behov får extra stöd får inte missa andra viktiga lektioner. Får en elev extra hjälp i engelska ska det inte få följden att hon missar en svensklektion.

Elever med särskilda behov får extra stöd får inte missa andra viktiga lektioner. Får en elev extra hjälp i engelska ska det inte få följden att hon missar en svensklektion, slår Skolväsendets överklagandenämnd fast i ett beslut om hur nya skollagen ska tolkas, uppger Ekot i Sveriges Radio

Andra vägledande beslut innebär att elevhälsan måste vara med och utforma åtgärdsprogram, som i dag ofta har brister, enligt nämnden.