skoljobb.se

Nyheter

Eleverna protesterar i Grekland

Eleverna protesterar i Grekland mot besparingarna i skolan. Besparningarna har lett till att de ännu inte har fått sina skolböcker till höstterminen

Eleverna protesterar i Grekland mot besparingarna i skolan. Besparningarna har lett till att de ännu inte har fått sina skolböcker till höstterminen.

Det är flera hundra skolor som har blivit ockuperade av elever. De turas om att stå i vakt för att hindra lärare att komma in i skolan.

Det finns många orsaker till protesten. Skolböckerna till höstterminen har ännu inte kommit, det är färre lärare och datorerna är få och gamla. Dessutom måste eleverna ta extra lektioner efter skolan för att få tillräckligt bra undervisning rapporterar Dagens Nyheter.