skoljobb.se

Nyheter

Elevhälsovården ska granskas

Nu i veckan kommer 200 inspektörer från Skolinspektionen göra en granskning av landets skolhälsovård

Nu i veckan kommer 200 inspektörer från Skolinspektionen göra en granskning av landets skolhälsovård.

Skolor ska ha tillgång till läkare, kuratorer och psykologer enligt den nya skollagen. Elevhälsopersonal och rektorer vid ca 1000 grundskolor kommer inom kort tid få ett samtal från Skolinspektionen. Man ska ta reda på i vilken grad elevhälsan arbetar för att motverka stress hos flickor.