skoljobb.se

Nyheter

En femtedel får för höga betyg

Drygt en fjärdedel av svenska gymnasieelever får ett annat betyg än vad nationella provsresultatet legat på.

Drygt en fjärdedel av svenska gymnasieelever får ett annat betyg än vad nationella provsresultatet legat på.

Det är nästan uteslutande högre betyg som sätts. 
Skolverket har tittat på samtliga nationella prov från HT 11 i matematik, svenska och engelska. Nästan en femtedel av eleverna fick ett högre betyg än vad provet vittnat om och totalt en fjärdedel fick betyg som skilde sig från resultatet.