skoljobb.se

Nyheter

Entreprenöriellt lärande är vadå?

Entreprenöriellt lärande ska vara en röd tråd genom hela gymnasieskolan. Men många vet inte vad det egentligen är.

Entreprenöriellt lärande ska vara en röd tråd genom hela gymnasieskolan. Men många vet inte vad det egentligen är.

Mia Liljestrand från Svenskt Näringsliv berättade under Skolforum i Lärarförbundets gymnasielounge att hon ser entreprenöriellt lärande som ett förhållningssätt där man är öppen för initiativ och idéer från elever och kollegor.  

Hon beskriver det i fem punkter:

  • · Meningsfullt (vi ska inte lära för lärandets skull utan för framtiden)
  • · Gränsöverskridande (ämnesövergripande lärande i arbetslaget, arbeta i case)
  • · Kreativitet, mod och initiativ är viktiga egenskaper
  • · Eleven är en medarbetare (och är aktiv i sitt lärande)
  • · Nya arenor i lärandet (även utanför klassrummet)