skoljobb.se

Nyheter

EU lägger Tibble på is

Anmälningarna mot avknoppningarna av Tibble gymnasium i Täby och ett antal förskolor och skolor i Upplands Väsby avskrivs tills vidare av EU-kommissionen.

Anmälningarna mot avknoppningarna av Tibble gymnasium i Täby och ett antal förskolor och skolor i Upplands Väsby avskrivs tills vidare av EU-kommissionen.
Men de kan tas upp igen om det kommer in nya uppgifter.

Det var 2009 som en privatperson anmälde avknoppningen av Tibble gymnasium till EU. Personen hävdar att det var ett brott mot EU:s  statstödsregler att ge rektor och en lärare förtur och ett rabatterat pris långt under marknadspriset.

Nu har EU-kommissionen avskrivit samtliga överklaganden utan någon kritik mot avknoppningarna. Det är ett administrativt ställningstagande som motiveras av att försäljningen bara påverkat de lokala marknaderna.

Häromåret fick Täby kommun 6,6 miljoner kronor av Tibble fria gymnasium AB i efterhand för det arbete som tidigare lagts på skolan samt det goda rykte som skolan bedömdes ha haft vid avknoppningen 2007.

Detta har också haft betydelse för EU-kommissionens beslut.