skoljobb.se

Nyheter

Europeiskt samarbete för att öka skolsäkerheten

Sverige är ett av tre europeiska länder som ska studeras i ett nytt europeiskt projekt för att motverka vålds- och hotsituationer i skolan.

Sverige är ett av tre europeiska länder som ska studeras i ett nytt europeiskt projekt för att motverka vålds- och hotsituationer i skolan.

Projektet bygger bland annat på att besöka spjutspetsprojekt som redan finns på plats, för att sprida den framgångsreceptet.