skoljobb.se

Nyheter

Facebook tar över elevernas liv

Skolan kan inte stänga ner Facebook efter som brandväggarna i skolans nätverk inte tillåter det.

På Liljaskolan i Vännäs vill elever och lärare att skolan ska stänga tillgången till Facebook.

–  Elever och lärare har varit oroliga och uppmärksammat att vissa elever påverkats så mycket av Facebook att det tog över en stor del av deras liv och hur de kunde tillgodogöra sig undervisningen, säger gymnasiechefen Solveig Larsson.

Skolan kan inte stänga ner Facebook efter som brandväggarna i skolans nätverk inte tillåter det.

– Absolut ska vi se över det. Självklart är det intressant att se om det hade blivit någon skillnad, säger Solveig Larsson.