skoljobb.se

Nyheter

Färre elever i Västernorrland innebär nedläggningar

Ett minskat antal gymnasieelever i Västernorrland innebär att kommunerna nu måste gör budgetnedskärningar

I Sundsvall och Kramfors diskuteras det nedläggning av grundskolor medan man
i Sollefteå kan överlägger att minska antalet gymnasieprogram.

Budgeteringsprocessen pågår fortfarande, men i nuläget verkar sparkravet för Sollefteås skolväsende hamna på omkring 14 miljoner kronor de kommande två åren.

För att hantera det diskuterar man nu att spara in på personal genom att lägga ned vissa gymnasieprogram, säger Bo Häggqvist verksamhetschef för gymnasieskolan i Sollefteå till P4 Västernorrland.

Risken finns att elever som siktat in sig på de nedlagda programmen söker sig till andra kommuner

Enligt Åsa Sjödén (S), ordförande i barn- och skolnämnden i Sollefteå, säger att det är ett minskat antal elever som leder till den smalare budgeten.

I juni möts nämnden för att få konsekvenserna presenterade och fatta beslut.