skoljobb.se

Nyheter

Fel att ge mer till särskilda förskolor

I Vellinge kommun har man delat ut en högre skolpeng till de förskolor med högre andel utbildad personal, men kammarrätten slår fast att det var felaktigt.

I Vellinge kommun har man delat ut en högre skolpeng till de förskolor med högre andel utbildad personal, men kammarrätten slår fast att det var felaktigt.

Kammarrättens dom innebär att en kommun inte har rätt att ge olika stor skolpeng för liknande orsaker.