skoljobb.se

Nyheter

Fler elever på fritidshem

Antalet elever på fritidshem ökar, samtidigt som antal fritidshem minskar. Senaste året har antalet ökat med 18 100 och är nu uppe i 396 600 elever mellan sex och tolv år.

Antalet elever på fritidshem ökar, samtidigt som antal fritidshem minskar. Senaste året har antalet ökat med 18 100 och är nu uppe i 396 600 elever mellan sex och tolv år.

Fritidshem har minskat med 13 stycken det senaste året till 4277 hösten 2011. Ser man på en tio års period har fritidshem minskat med fyra procent och elev antalet ökat med 18 procent.

Detta har lett till att grupperna har växt kraftigt i storlek, skriver Skolverket.