skoljobb.se

Nyheter

Fler skolor kan stängas ner

När skollagen ändrades och skärpets 1 juli fick Skolinspektionen ett betydligt skarpare verktyg för sin tillsyn. Om skolor inte håller vad de har lovat kan den omedelbart stängas.

När skollagen ändrades och skärpets 1 juli fick Skolinspektionen ett betydligt skarpare verktyg för sin tillsyn. Om skolor inte håller vad de har lovat kan den omedelbart stängas.

Tidigare kunde processen vara långvarig eftersom beslutet av att stänga en skola kunde överklagas och leda till fleråriga rättsliga processer och under tiden fortsatte skolan som om inget hänt.

Nu har vi instrument som förenklar vårt arbete säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen till TT

En kraftig ökning av friskolor har lett till att Skolinspektionen skärpt sina kontroller. Tidigare har man granskat skolorna efter när skolan har kommit igång. Nu granskar man dem månader innan.