skoljobb.se

Nyheter

Flera anmälningar mot Laboraskola

Skolan, som drivs av den religiösa sekten Plymouthbröderna har tidigare kritiserats för brister vid flera tillfällen

Den omskrivna Laboraskolan i Hylte kommun ska inspektera på nytt. Skolan, som drivs av den religiösa sekten Plymouthbröderna har tidigare kritiserats för brister vid flera tillfällen.

Bristerna är bland annat att studie- och yrkesvägledare inte får informera om högskoleutbildningar och högskoleprov, att elevernas tillgång till internet och bibliotek är starkt begränsade och att det inte finns någon skolhälsovård.

– Detta är punkter som vi kommer att titta på när vi inspekterar skolan nästa vecka. Vi kommer också att titta på värdegrundsfrågorna, säger Roger Niklewski, utredare vid Skolinspektionen i Lund.