skoljobb.se

Nyheter

Flera kan inte läsa i SFI-undervisningen

Antalet analfabeter ökar varje år i Sverige. Idag studerar dubbelt så många med ingen eller bara ett par års skolgång bakom sig på SFI, jämfört med 2006. Många kommuner klarar inte av att möta behoven.

Antalet analfabeter ökar varje år i Sverige. Idag studerar dubbelt så många med ingen eller bara ett par års skolgång bakom sig på SFI, jämfört med 2006. Många kommuner klarar inte av att möta behoven.

Siffror från Skolverket visar att antalet och andelen vuxna på SFI som gått högst tre år i skolan i hemlandet eller som saknar helt skolbakgrund ökat kraftigt de senaste åren. Gruppen var drygt 7 300, 12 procent av dem som läste svenska på SFI 2006. 2010 låg siffran på 14 000, nästan 15 procent. Antalet elever fortsätter att öka.

Just nu pågår två utredningar med förslag på att införa en skolpeng inom SFI. Förslagen ska göra det lättare för eleverna att själva välja utförare, men också krav på en tidsbegränsning att alla elever ska klara sin SFI-utbildning inom två år. 

Läs även: