skoljobb.se

Nyheter

Flera kommuner åtgärdar inte sina brister

Kommunerna i Sverige är dåliga på att följa upp och åtgärda de brister i skolan som Skolverket och Skolinspektionen påtalar.

Kommunerna i Sverige är dåliga på att följa upp och åtgärda de brister i skolan som Skolverket och Skolinspektionen påtalar.

Nästan hälften av de 70 kommuner som Skolverket tittat närmare på fick kritik för att de inte rättat till de problem som tidigare förts fram visar en granskning som P1-programmet Kaliber gjort.

Bland annat är kommunerna dåliga på att följa upp elevernas resultat rapporterar Ekot.